ก่อสร้างสำนักงานโครงการพระราชดำริ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา