ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลสัตหีบ [เก้าอี้และบันได]