ก่อสร้างโรงจอดรถ Ambulance และที่พักพนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลนายายอาม