ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินพร้อมป้าย สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ