ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูไฟฟ้าศาลเจ้าพระแม่เฮียงเต็กเนี๊ยว